Honorowi obywatele

Lucia Chauvet

Data nadania honorowego obywatelstwa: 2011 rok

SYLWETKA:

Pani Lucja Chauvet urodziła się w Osiu na Pomorzu 6 lipca 1941r w rodzinie Leona i Rozalii Kierzkowskich. Po wojnie wyjeżdża z rodzicami do Sopotu, tam mieszka i uczy się. Ojciec jako murarz pracuje przy odbudowie Gdańska a matka zajmuje się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. W 1960 roku po ukończeniu Technikum Ekonomicznego rozpoczyna pracę w Stoczni Gdańskiej, najpierw w bibliotece, później jako doradca techniczny w Klubie dla pracowników Stoczni.

Podczas wyjazdu pracowniczego do Moskwy poznała swojego męża, z którym wyjeżdża na południe Francji do miejscowości Ardache, gdzie jej mąż pracował jako nauczyciel. Jest matką czworga dzieci i babcią kilkorga wnuków. W Ardache pracowała w szkole średniej.

W 1985 roku razem z rodziną przeniosła się do Ales gdzie mieszka do chwili obecnej. W Ales mieście o tradycjach przemysłu węglowego spotkała wielu Polaków zamieszkujących te okolice. Tam też włączyła się w działalność Stowarzyszenia France – Polonge, przez kilka lat jako członek Stowarzyszenia. Obecnie już od dwóch lat pełni funkcję Prezydenta tej polsko – francuskiej organizacji.

Pani Lucja Chauvet w roku 2005 odwiedziła po raz pierwszy Jedlinę-Zdrój jako tłumacz grupy Francuzów przebywających z partnerską wizytą w Jaworzynie Śląskiej. Nasze miasto zauroczyło Panią Lucję tak bardzo, że już rok później była właścicielką domku przy ul. Piastowskiej a za jej pośrednictwem Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju i Stowarzyszenie France-Polonnge wyszło z inicjatywą nawiązania partnerskich kontaktów z miastem we Francji.

W styczniu 2006 r. Rada Miasta Jedlina-Zdrój podjęła uchwałę o partnerskiej współpracy ze społecznością miasta St. Etienne de Crosey. Zgodnie z intencjami wynikającymi z podjętej uchwały w czerwcu tego samego roku we Francji podpisano umowę o współpracy, która zakłada utrzymywanie ciągłych stosunków pomiędzy miastami, pomoc w wymianach i kontaktach między mieszkańcami oraz pomiędzy wspólnotami i stowarzyszeniami oraz grupami zawodowymi. Kontakty i współpraca międzynarodowa naszych miast zmierza do rozwijania wzajemnego zrozumienia poznawania kultury narodów i budowania braterstwa europejskiego.

Pani Lucja wraz z rodziną kilka razy do roku z nieukrywaną przyjemnością przyjeżdża do Jedliny-Zdroju prywatnie do swojej nieruchomości, gości w mieście także jako tłumacz oficjalnych wizyt partnerskich naszych miast. Dzięki zaangażowaniu, inicjatywie i pracy takich osób jak Pani Lucja Chauvet Jedlina –Zdrój jest promowana we Francji. Wzajemne kontakty mieszkańców miast partnerskich rozwijają się doskonale. Co roku odbywają się wizyty mieszkańców obu stron, poświęcone poznawaniu kultury, zwyczajów, zabytków i atrakcji turystycznych. Wymiana sprzyja promocji nie tylko naszego miasta ale całego regionu dolnośląskiego. Wiele osób ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach stowarzyszeń regionalnych, sportowych i w różnych grupach kulturotwórczych. Nie bez znaczenia dla tych kontaktów jest znajomość języka francuskiego przez wielu mieszkańców Jedliny-Zdroju a także nieukrywany sentyment jedlinian urodzonych we Francji i przybyłych do Polski tuż po wojnie. Te fakty ułatwiają nie tylko oficjalne rozmowy na poziomie przedstawicielstw samorządowych ale przede wszystkim pomagają we wzajemnym poznawaniu się i nawiązywaniu indywidualnych przyjaźni między mieszkańcami naszych miast a byłym repatriantom z Francji pozwalają odwiedzać miejsca swoich urodzin i pierwszych lat młodości.


 

Guenter Boehm

Data nadania honorowego obywatelstwa: 2009 rok

SYLWETKA:

Historia Jedliny – Zdroju związana jest z historią Pałacu w Jedlince, a przede wszystkim z losami jego kolejnych właścicieli i mieszkańców. Na przełomie XVII i XVIII wieku tu osiedlili się pierwsi właściciele z rodów von Seher Thoss i von Puckler. Tym rodom zawdzięczamy popularność i rozwój miejscowości jako uzdrowiska.
   Prowadzone przez obecnych właścicieli prace renowacyjne pałacu oraz badania związane z odkrywaniem jego przeszłości stały się przyczynkiem do nawiązania kontaktów z żyjącymi potomkami ostatnich przedwojennych właścicieli Pałacu w Jedlince.
   W stanach Zjednoczonych mieszka Pan Gunter Boehm, którego wuj Gustaw Boehm był właścicielem Pałacu od 1889 roku. Gunter Boehm jest rodzinnym genealogiem rodu. Urodził się w 1939 roku w Mieroszowie, ojciec był górnikiem. W 1948 roku został wysiedlony wraz z rodziną do Saksonii (DDR). W 1957 roku przez Berlin uciekł na zachód, potem do Kanady. Dużo podróżował. W 1960 roku wyjechał do Meksyku i tam się ożenił. Od 1983 roku mieszka w USA.
   Od wielu lat prowadzi intensywne badania nad genealogią swojej rodziny dlatego jest częstym gościem w Polsce. Tu bowiem na Górnym i Dolnym Śląsku tkwią jego rodowe korzenie. Założył i do dzisiaj redaguje kronikę rodzinną, którą można śledzić na stronach internetowych „BOEHM-CHRONIK”. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Śląska, publikując wiele artykułów na temat jego historii, w tym także Jedliny – Zdroju.
   W roku 2002 otrzymał medal Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Wałbrzychu. W 2008 roku zasiadał w Komitecie II Międzynarodowego Konkursu Śląskie Zamki i Pałace w Jedlinie – Zdroju. W Polsce ma wielu przyjaciół, z którymi utrzymuje kontakty i współpracuje naukowo.
   W czerwcu 2007 roku w Pałacu w Jedlince odbył się zjazd rodziny Boehmów, na który przyjechali, m.in. przedstawiciele rodu mieszkający w Namibii. Irmgard Boehm pochodząca z linii Tannhausen przywiozła pamiętnik dotyczący Pałacu pisany przez zarządców i właścicieli od XIX wieku do końca wojny, oraz 4 albumy fotografii przedstawiające Pałac jak i dzieje rodziny.
   Z inicjatywy Guntera Boehma dokumenty te przekazano do historycznego opracowania prof. dr hab. Ryszardowi Kaczmarkowi z Uniwersytetu Śląskiego. Pamiętnik przetłumaczono na język polski. Profesor Ryszard Kaczmarek wzbogaci tym materiałem pisaną aktualnie monografię dotyczącą dziejów Jedliny – Zdroju w czasie II wojny światowej.
   Strony internetowe redagowane przez Guntera Boehma oraz jego publikacje promują miasto Jedlina – Zdrój w kraju i zagranicą. W swoich wypowiedziach podkreśla „Wszyscy mamy wiele podobieństw i cech wspólnych. Jeśli tylko moje działanie może przyczynić się do współpracy i porozumienia między Polakami, a Niemcami to robię to z jeszcze większą przyjemnością”.


 

Stefan Regmunt

Data nadania honorowego obywatelstwa: 2004 rok

SYLWETKA:

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Stefan Regmunt to postać znana i bliska mieszkańcom Jedliny-Zdroju. Ksiądz Biskup związany jest z miastem od 1965 roku, kiedy to wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem przybył na te ziemie z Lublina. W 1976 roku w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Trójcy Świętej odprawił swoją pierwszą Mszę Świętą. 
     W latach następnych już poza Jedliną, odbywając studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i pracując w innych parafiach z radością wykorzystywał każdą możliwość spotkania się z rodzinnymi stronami i bliskimi mu mieszkańcami. Tę życzliwość płynącą z serca odbiera każdy, kto podczas kazań i spotkań, słucha kierowanych do mieszkańców słów, zawsze pełnych zainteresowania problemami miasta i Parafii. 
     Jakże byliśmy dumni, gdy dotarła do Jedliny wiadomość o decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II, że Ksiądz Stefan Regmunt powołany został do godności biskupiej. W uroczystości konsekracji 6 stycznia 1995 roku uczestniczyło w Rzymie wielu mieszkańców Jedliny-Zdroju. 
       To Jego Ekscelencji zawdzięczamy, że ogromna zabytkowa budowla kościoła poewangelickiego z dnia na dzień odzyskuje swoją świetność. Pierwszy motywował do przejęcia tej świątyni: "...Nie bójcie się tego. Proszę abyście duchowo umieli przejąć tę świątynię jak Waszą. Ja zaś osobiście będę robił wszystko, aby Ksiądz Proboszcz nie został sam z Wami w jej remoncie. Ja sam będę się również czuł współodpowiedzialny za to dzieło, jakie z pomocą Pana Boga dzisiaj rozpoczynacie...". 
       Obecnie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Stefan Regmunt pełni funkcję ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

 • urodzony 20 czerwca 1951 roku w Krasnymstawie
 • wyświęcony na Kapłana 29 maja 1976 r. we Wrocławiu
 • konsekrowany 6 stycznia 1995 r. w Rzymie
 • Doktor psychologii
 • od 25 marca 1993 r. do 2 lutego 1995 r. - rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej
 • mianowany Biskupem 3 grudnia 1994 r. ze stolicą tytularną Castel Mediano
 • mianowany Biskupem Pomocniczym Diecezji Legnickiej
 • członek Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej i Rady Kapłańskiej
 • Kanonik Gremialny Legnickiej Kapituły Katedralnej
 • Stały Delegat Episkopatu Polski d/s Powołań
 • Członek Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski
II Uzdrowiskowe Wędrówki
Subskrybuj nasze wiadomości:
 Akceptuję regulamin.
Masz pytanie? Napisz do nas:
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hb.pl
tanie pokoje Wrocław - wesele Dzierżoniów - paliwa lubuskie - chłodnica wentylatorowa